logo_diger.gifPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe „DIGER” Sp. z o.o.

Profesjonalna obsługa źródeł energii cieplnej i elektrycznej, sieci pary technologicznej, projektowanie i
modernizacja obiektów energetycznych, doradztwo techniczne przy projektowaniu, budowie oraz modernizacjach
optymalizacja procesów spalania w kotłach przemysłowych na gaz i olej.

Tel: + 48 32 764 18 57                     e-mail: pwdiger@tlen.pl               www.pwdiger.pl


Opis działalności

Świadczenie w sposób nieprzerwany usługi operatorskiej wytwarzając prąd i parę technologiczną do celów własnych firm w ich źródłach.
Obsługujemy obiekt opalany gazem koksowniczym nieprzerwanie od 2001 roku.

kocioł2.jpgpalniki2.jpgkocioł.jpgpalniki.jpg

 

 

 
Produkty i usługi

PWDIGER od 2002 roku specjalizuje się w obsłudze turbin parowych i kotłów do 20MW na rzecz innych kontrahentów na bazie ich własnych urządzeń technologicznych, za których stan bierze odpowiedzialność i ich przygotowaniu do przeglądów serwisowych, jeśli są na gwarancji oraz przygotowaniu do przeglądów i rewizji przez Urząd Dozoru Technicznego. Świadczenie w sposób nieprzerwany usługi operatorskiej wytwarzając prąd i parę technologiczną do celów własnych firm w ich źródłach w tzw. skojarzeniu lub kogeneracji posiadając w tym zakresie stosowne uprawnienia i wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Wieloletnie przygotowanie kadry technicznej i obsługi gwarantuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wytwórczych i współpracujących co w efekcie gwarantuje nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i cieplnej w postaci pary technologicznej lub gorącej wody do celów grzewczo-technologicznych naszych kontrahentów.

Prowadzimy także doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych przy projektowaniu i doborze urządzeń przez inwestorów uczestnicząc w projektowaniu budowie i docelowo obsłudze nowych obiektów lub modernizacji istniejących na gazowo-olejowe czyste ekologicznie źródła energii.

 


Dane kontaktowe:
ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. Śląskie, Polska
tel. 32 764 18 57
e-mail: pwdiger@tlen.pl
Godziny otwarcia: Pn-Pt.: 8.00-16.00

KRS: 0000149562               NIP: 6290012611             REGON: 008063684
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000 zł